+90 258 261 3446/Dahili:2

ADSL Modemlerinin Fatih Ağına Bağlanması

Bakanlıktan yapılan açıklama:

Erişim Koordinatörlüğü olarak yerel alan ağı tamamlanan okullar için üst yönetimlerin onayı ile fiber erişim çalışmalarına başlıyoruz.

Fiber erişim çalışmaları ile birlikte okullarınıza Router cihazının kurulumu yapılacaktır. Router cihazı modemlerin yaptığı bütün işleri yapmaktadır.

Eğer modemler sisteme entegre edilmek istenirse modemlerin bağlı olduğu portta dhcp snooping tanımı trusted olarak girilmesi ve port-security tanımlarının kaldırılması gerekir. 

Fiber erişim okullara gelmediği için bu değişiklik uzaktan yapılamaz, sahada müdahale etmek gerekir. Sahaya(firmalara) bu işlem için ödeme yapılması gerekebilir.

Ayrıca fiber geldiğinde, modemlerin switchlerden çıkartılıp, dhcp snooping enable edilmesi ve port-security tanımlarının tekrar girilmesi gerekecektir.

Aksi takdirde okulda erişim kesintilerine neden olacaktır. Sonuç olarak fiber geldiğinde her okul için ek konfigürasyon yükü getirecektir.

Modemlerin bağlı olduğu portlar hangi vlanda tanımlı ise sadece o vlan aktif olarak çalışacaktır. Bundan dolayı idare portuna bağlanan modemler sadece idare bilgisayarların internet erişimini sağlayacaktır.

Ap ve tahtalardan erişim sağlanamayacaktır. Dolayısı ile bu sıkıntılarla karşılaşmamak için switchlere konfigürasyon girmek zorundayız. Aksi takdirde ek maliyetler karşımıza çıkacaktır.

Okul tarafından yerel alan ağı yapılırken switch konfigürasyonunun girilmesine izin verilmeyen fakat daha sonra ek ücret karşılığında yapılacak bütün konfigürasyonlar okul idaresi tarafından karşılaması söz konusu olacaktır. Okullar fiber erişime geçene kadar eski modem hatlarını kullanmaya devam etmeleri ve Fatih Projesi kapsamında yapılan yerel alan ağına müdahale edilmemesi gerekmektedir.